Ekologiska barnkläder

Att handla ekologiska varor har blivit allt mer populärt. Oavsett om det gäller matvaror eller barnkläder. Lär dig mer om ekologiska barnkläder nedan.

Bomull som är ekologiskt odlad

Om man odlar bomull på ekologiskt vis så innebär det att man inte använder några stressande gödningsmedel eller bekämpningsmedel vid framställandet av bomullen. Resultatet blir att man får en slut-produkt med längre fibrer, ökad livslängd och högre kvalitet jämfört med traditionellt odlad bomull. Men vilka krav ställs egentligen på ekologiskt odlad bomull? Nedan finner du svaren.

Kraven som ställs på ekologiskt odlad bomull

  • Produktionen skall vara energisnål och ske med vatten
  • Inga bekämpningsmedel används under produktionen
  • Man använder naturliga bekämpningsmedel och komposterar även avfallet, vilket säkrar god kvalitet på jorden även för kommande generationer
  • När det gäller farliga avlövningsmedel så använd man alternativa lösningar alternativ handplockning vid mindre odlingar

Hur vet man att barnkläderna är ekologiska?

Det finns lite olika organ och organisationer som bevakar och certifierar bomullsodlingar enligt fastställda regler och riktlinjer. Dessa regler har fastställts av en internationell organisation som fungerar som en paraply-organisation för ekologiska bomullsodlare och heter IFOAM (International Federation of Agriculture Movements). I Sverige så är det en organisation somKravmärkta barnkläder heter KRAV som har som uppdrag att kontrollera bomullsodlingar och märka produkterna med ”KRAV-märkning”. För att kontrollera om barkläderna är ekologiska så skall man alltså kolla efter någon form av märkning som är godkänd av IFOAM eller KRAV-märkningen om bomullen är svensk-producerad.

Vidare så finns det ytterligare ett par olika märkningar och ett exempel är ”Svanen”. För att produkten skall kunna vara ”Svanen-märkt” så krävs att bomullen är giftfri.

Omställning från vanlig odling till ekologisk

Att ställa om sin odlingverksamhet från traditionell till ekologisk kan vara ett nog så stort jobb. Det räcker nämligen inte att bara sluta med konstgödsel och giftiga bekämpningsmedel. Man måste nämligen ta helt nya hänsyn till de lokala jordförutsättningarna,  förutsättningar för produktion, jord-struktur, bördigheten och liknande faktorer. Eftersom man inte heller använder kemiska bekämpningsmedel så måste man hitta andra sätt att bekämpa ogräs och skadeinsekter.

Det är alltså ganska omfattande förändringar som krävs för att ställa om till en ekologisk odling och i regel tar en sådan process cirka 3 år. Processen kan även vara kostsam vilket innebär att slutpriset på barnkläderna ofta är högre på ekologiska barnkläder jämfört med icke ekologiska barnkläder.